ประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียน และคิดคำนวณ ป.1

   โรงเรียนวัดมาบปลาเค้าจัดกิจกรรมประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียน และคิดคำนวณ ในระดับชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 1 ตามนโยบายของ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ซึ่งมีคุณครูทองสี เหลืองประภาศิริ  เป็นกรรมการกลางในการควบคุมการสอบ โดยมี ศน.ณิชรญา  ใจเด็ด  เป็นผู้นิเทศติดตาม และครูเบญจวรรณ  ธรรมรมย์  เป็นคุณครูประจำชั้น  เมื่อวันที่ 26 มกราคม2555 

บุคลากร ม.ค.

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

September 2017
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

สื่อการสอน EDLTV

กำหนดการโรงเรียน