สมาชิกออนไลน์

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน

สถิติการเยี่ยมชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 417514

ประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียน และคิดคำนวณ ป.1

   โรงเรียนวัดมาบปลาเค้าจัดกิจกรรมประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียน และคิดคำนวณ ในระดับชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 1 ตามนโยบายของ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ซึ่งมีคุณครูทองสี เหลืองประภาศิริ  เป็นกรรมการกลางในการควบคุมการสอบ โดยมี ศน.ณิชรญา  ใจเด็ด  เป็นผู้นิเทศติดตาม และครูเบญจวรรณ  ธรรมรมย์  เป็นคุณครูประจำชั้น  เมื่อวันที่ 26 มกราคม2555 

บุคลากร ม.ค.

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

July 2015
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

สื่อการสอน EDLTV

กำหนดการโรงเรียน