ประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียน และคิดคำนวณ ป.1

   โรงเรียนวัดมาบปลาเค้าจัดกิจกรรมประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียน และคิดคำนวณ ในระดับชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 1 ตามนโยบายของ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ซึ่งมีคุณครูทองสี เหลืองประภาศิริ  เป็นกรรมการกลางในการควบคุมการสอบ โดยมี ศน.ณิชรญา  ใจเด็ด  เป็นผู้นิเทศติดตาม และครูเบญจวรรณ  ธรรมรมย์  เป็นคุณครูประจำชั้น  เมื่อวันที่ 26 มกราคม2555 

บุคลากร ม.ค.

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

May 2017
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

สื่อการสอน EDLTV

กำหนดการโรงเรียน